Liên kết Web

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Ngọc Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Xác thực bởi Ngô Văn Tài, Hồ Hoàng Hôn
Đã đưa lên 38 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1206 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87392 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này