Liên kết Web

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tổ Hành chính - TCTTr ; ĐT : 0673.830282

Văn thư Nguyễn Văn Tài Trình độ : Cao đẳng tin học ----------------------------- Bảo vệ Ung Anh Dũng...

Tổ Kê hoạch - Tài vụ

Tổ trưởng Trang Văn Vũ - Kế toán trưởng Trình độ : Trung cấp kế toán ---------------------------------- Thủ quỹ Lê Tấn Công Trình độ : Đại học Sư phạm ---------------------------------- Xây dựng Nguyễn Văn Trung Trình độ : Trung cấp Xây dựng dân dụng ...

Chuyên môn - ĐT : 0673830034

Tổ trưởng - Chuyên môn THCS Nguyễn Trường Khang Trình độ : Cao đẳng Sư phạm Ngữ Văn ------------------------------------------- Chuyên môn tiểu học Nguyễn Quốc Hiếu Trình độ : Đại học Sư phạm ------------------------------------------- Chuyên môn Mầm non Trương Kim Cúc Trình độ : Đại học Sư phạm ------------------------------------------- Phổ cấp giáo dục Nguyễn Văn Phó Trình độ : Đại học Sư phạm...