Liên kết Web

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

0-photo
Họ và tên Giáo dục Tân Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Thành
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Tân Thành A3
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 125 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tường Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 4046 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Việt Chương
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Thành A
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Bé Trúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Phú 2
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Điểm số 13228 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Lâm Minh Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Anh Kiệt
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Phước
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 519 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Khắc Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ttvhhtcdthongbinh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Thông Bình
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Trực
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trucvlc
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Sa Rài
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Điểm số 61 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tạ Minh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Tân Hộ Cơ
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 3798 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhhai29
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Phước
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 3850 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Văn Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 458 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Tiền
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Hậu
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Thành
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Minh Công
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhcong77
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Tân Hộ Cơ
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 36838 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trung Tín
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Công Chí
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Thông Bình
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Loan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/TRONGLOAN79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Thành B
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)