Liên kết Web

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Mẫu kế hoạch thiết bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD
Người gửi: Phạm Ngọc Vinh
Ngày gửi: 10h:21' 07-05-2011
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐT TÂN HỒNG
TRƯỜNG :………………………… Biểu số 01

"BÁO CÁO HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM"
Năm học 2010-2011
(Ban hành kèm theo công văn số /PGDĐT–CSVCTBTH ngày của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Chỉ tiêu Nhà trẻ Mẫu giáo Ghi chú
A B 1 2 3
Tổng số nhóm/lớp
Tổng số học sinh
HS thuộc các xã đặc biệt KK
Học sinh học 2 buổi/ngày
"Số bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu"
Số bộ theo danh mục tối thiểu
Số bộ cũ còn dùng được
Số bộ còn thiếu so với yêu cầu tối thiểu
"Số thiết bị lẻ, vật tư tiêu hao mua sắm bổ sung"
"Số bộ sách, truyện/tài liệu hướng dẫn"
"Số bộ sách, truyện/tài liệu cho trẻ"
"Số bộ sách, truyện/tài liệu cho giáo viên"
"Số bộ sách, truyện/tài liệu tủ sách dùng chung"
"Số bộ sách, truyện/tài liệu bổ sung thay thế"Đơn vị tính Mẫu giáo - Mầm non Ghi chú

A B 1 2 3
Tổng số trường trường
Số trường đạt chuẩn quốc gia trường
Tổng số điểm trường lẻ điểm
Tổng diện tích đất của trường m²
"Tổng diện tích sân chơi, bãi tập" m²
"Tổng d.tích s.chơi, b.tập có dụng cụ" m²
"Số trường có tường bao, cổng" trường
Số trường có nguồn nước sạch trường
Số giáo viên trực tiếp g.dạy người
Số cán bộ phụ trách thiết bị người
Số cán bộ phụ trách TB có đào tạo người
Số cán bộ phụ trách thư viện người
Số cán bộ phụ trách TV có đào tạo người
I Khối phòng học phòng
Số phòng học thường (1) phòng
Diện tích phòng học thường m²
Trong đó số phòng Kiên cố phòng
Diện tích phòng kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được (a) phòng
D.tích phòng BCK còn dùng được m²
Bán kiên cố xuống cấp nặng (b) phòng
D.tích phòng BCK xuống cấp nặng m²
Tạm thời (c) phòng
Diện tích phòng tạm thời m²
"Nhờ, mượn (d)" phòng
"Diện tích phòng học nhờ, mượn" m²
Số phòng học bộ môn (2) phòng
D.tích phòng học b.môn m²
Trong đó số phòng Kiên cố phòng
Diện tích phòng kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được (a) phòng
D.tích phòng BCK còn dùng được m²
Bán kiên cố xuống cấp nặng (b) phòng
D.tích phòng BCK xuống cấp nặng m²
Tạm thời (c) phòng
Diện tích phòng tạm thời m²
"Nhờ, mượn (d)" phòng
"Diện tích phòng học nhờ, mượn" m²
Số phòng chuẩn bị (phục vụ phòng học bộ môn) phòng
D.tích phòng học chuẩn bị m²
Trong đó số phòng Kiên cố phòng
Diện tích phòng kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được (a) phòng
D.tích phòng BCK còn dùng được m²
Bán kiên cố xuống cấp nặng (b) phòng
D.tích phòng BCK xuống cấp nặng m²
Tạm thời (c) phòng
Diện tích phòng tạm thời m²
"Nhờ, mượn (d)" phòng
"Diện tích phòng nhờ, mượn" m²
II Khối phục vụ học tập phòng
Số phòng GD thể chất/nhà đa năng (3) phòng
D.tích phòng GD thể chất/ nhà đa năng m²
Trong đó số phòng Kiên cố phòng
Diện tích phòng/nhà kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được (a) phòng
D.tích phòng/nhà BCK còn dùng được m²
Bán kiên cố xuống cấp nặng (b) phòng
D.tích phòng/nhà BCK xuống cấp nặng m²
Tạm thời (c) phòng
Diện tích phòng/nhà tạm thời m²
"Nhờ, mượn (d)" phòng
"Diện tích phòng/nhà nhờ, mượn" m²
Số phòng thư viện phòng
Diện tích phòng thư viện m²
Trong đó số phòng Kiên cố phòng
Diện tích phòng kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được (a) phòng
D.tích phòng BCK còn dùng được m²
Bán kiên cố xuống cấp nặng (b) phòng
D.tích phòng BCK xuống cấp nặng m²
Tạm thời (c) phòng
Diện tích phòng tạm thời m²
"Nhờ, mượn (d)" phòng
"Diện tích phòng nhờ, mượn" m²
Số phòng thiết bị giáo dục (4) phòng
Diện tích phòng thiết bị giáo dục m²
Trong đó số khu/nhà Kiên cố phòng
Diện tích phòng kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được (a) phòng
D.tích phòng BCK còn dùng được m²
Bán kiên cố xuống cấp nặng (b) phòng
D.tích phòng BCK xuống cấp nặng m²
Tạm thời (c) phòng
Diện tích phòng tạm thời m²
"Nhờ, mượn (d)" phòng
"Diện tích phòng nhờ, mượn" m²
"Số phòng truyền thống, hoạt động Đoàn - Đội" phòng
"Diện tích phòng truyền thống, HĐ Đoàn - Đội" m²
Trong đó số khu/nhà Kiên cố phòng
Diện tích phòng kiên cố m²
Bán kiên cố còn dùng được
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓